Tietosuojaseloste

Tietosuojakäytäntö


Meille on tärkeää, että asiointisi T&T Trading Oy:n kanssa tuntuu sinusta yksilölliseltä ja turvalliselta.

Tästä johtuen päivitimme tietosuojapolitiikkamme EU:n uuden henkilötietoja koskevan tietosuoja-asetuksen GDPR:n (General Data Protection Regulation) mukaisesti.

Lisäksi me pyrimme entistä suurempaan avoimuuteen ja kerromme, millaisia mahdollisuuksia sinulla on valvoa ja tarkistaa henkilötietojasi.

T& Trading Oy Tietosuojaseloste

T&T Trading Oy huolehtii yksityisyydestäsi.

T&T Trading Oy:n kävijöiden ja asiakkaiden luottamus on arvokasta meille, ja siksi noudatamme tätä Tietosuojaselostetta, joka on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukainen. Tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten T&T Trading Oy kerää ja käyttää henkilötietojasi. Selosteessa kuvataan myös sinun oikeutesi suhteessa T&T Trading Oy:hyn, sekä miten voit käyttää oikeuksiasi. Voit ottaa yhteyttä suoraan meihin, jos sinulla on kysymyksiä liittyen
T&T Trading  Oy:n yksityisyydensuoja- tai tietosuojakäytäntöihin. On tärkeää, että tutustut Tietosuojaselosteeseen ja ymmärrät sen sisällön, ja miten voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn.

Tätä Tietosuojaselostetta sovelletaan henkilötietoihin, jotka on kerätty T&T Trading Oy:n gazoz.fi verkkokaupan kautta.

Kuka on vastuussa henkilötiedoistasi?

T&T Trading Oy / Gazoz.fi, y-tunnus1964469-0 on rekisterinpitäjä henkilötietojesi käsittelyssä.

Mitä henkilötietoja T&T Trading Oy käsittelee?

Henkilötiedot, jotka olet antanut T&T Trading Oy:lle:

Saatat antaa T&T Trading Oy:lle tietoja itsestäsi, kun käytät T&T Trading Oy:n tarjoamia palveluita (esimerkiksi tehdessäsi ostoksia tai vieraillessasi gazoz.fi-verkkosivulla).

 • Henkilö- ja yhteystiedot, kuten nimi, laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, jne.; sekä
 • Tili- ja maksutiedot (ei kuitenkaan kortin numero tai CVC-koodi) ja laskutustiedot, jne.

Henkilötiedot, jotka T&T Trading Oy on kerännyt sinusta:

T&T Trading Oy kerää henkilötietoja sinusta, kun käytät palveluitamme esimerkiksi tehdessäsi ostoksia tai vieraillessasi gazoz.fi-verkkosivulla.

 • Henkilö- ja yhteystiedot, kuten nimi, laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, jne.
 • Tiedot tuotteista ja/tai palveluista, joista olet kiinnostunut gazoz.fi-verkkosivulla tekemiesi hakujen ja klikkausten perusteella.
 • Tiedot avautuvista sähköpostiviesteistä, jotka T&T Trading Oy on lähettänyt sinulle ja siitä, mistä olet klikannut T&T Trading Oy:ltä saamassasi sähköpostissa.
 • Tilaus-, osto- ja klikkaushistoriasi asiakkaana ja vierailijana.
 • Sähköpostit sekä sosiaalisen median viestit T&T Trading Oy asiakaspalveluun.
 • Tiedot siitä, miten olet käyttänyt T&T Trading Oy:n palveluita, kuten sivujen vastausaika, latausvirhe, miten päädyit ja lähdit sivulta.
 • Asiakastyytyväisyys- ja markkinatutkimusten tulokset (mikäli asiakas on jättänyt sähköpostiosoitteensa esimerkiksi arvontaa varten)
 • Laitteen tiedot, kuten IP-osoite, kieliasetukset, laitteen maantieteelliset tiedot ja selaimen asetukset

Henkilötiedot, jotka T&T Trading Oy on kerännyt kolmannelta osapuolelta:

T&T Trading Oy käyttää mainosverkkoa, analysointityökalua tai kolmansia osapuolia, jotka auttavat T&T Trading Oy:tä ymmärtämään käyttäjien toimintaa ja preferenssejä. Mainostaja voi esimerkiksi antaa T&T Trading Oy:lle tietoja siitä, mitä tapahtui mainoksen klikkauksen jälkeen, jotta osaamme arvioida mainosten tehokkuutta ja tehdä niistä merkityksellisempiä sinulle asiakkaana.

T&T Trading Oy käsittelee henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten täyttääkseen kanssasi tekemämme sopimuksen:

 • Hallinnoidakseen tilaustasi ja asiakassuhdettasi, esimerkiksi T&T Trading Oy:n palveluja koskevien tietojen antamiseksi sinulle;
 • Voidakseen lähettää yleisiä tarjouksia ja suoramarkkinointia (mikäli olet antanut T&T Trading Oy:lle luvan lähettää markkinointiviestejä)

T&T Trading Oy käsittelee henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten täyttääkseen lakisääteiset velvollisuutensa:

 • Noudattaakseen soveltuvaa lainsäädäntöä sekä täyttääkseen oikeudelliset sitoumuksensa (esimerkiksi ottaen huomioon kirjanpitolain, tuotevastuulain sekä kuluttajaoikeudellisen lainsäädännön vaatimukset ja henkilötietojen suojan IT-järjestelmissä); sekä
 • Estääkseen väärinkäytöksiä, kuten petoksia ja identiteettivarkauksia

T&T Trading Oy käsittelee henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten intressivertailun nojalla:

 • Asiakas- ja markkina-analyysia varten sekä parantaakseen palveluitamme sinulle siten, että ne esitellään tehokkaasti.
 • Voidakseen käsitellä ja toteuttaa osallistumiset mahdollisiin arvontoihin.
 • Voidakseen arvioida, kehittää ja parantaa yrityksen palveluita, tuotteita ja järjestelmiä asiakasyhteisöä varten.
 • Estääkseen palvelun väärinkäytön, laittomat kirjautumiset sekä estääkseen ja tiedottaakseen yritystä vastaan tehdyistä rikkomuksista

T&T Trading Oy:n tai kolmannen osapuolen oikeutettu intressi henkilötietojesi käsittelemiseen intressivertailun perusteella on tarjota parempi asiakas- tai ostokokemus sekä antaa palvelua sellaisten erilaisten palveluiden muodossa, jotka ovat relevantteja sinulle sekä henkilökohtaisesti mukautettuja tarjouksia ja viestintää. Lisäksi yksi intressi on pitää T&T Trading Oy:n palvelut ajanmukaisina, minkä takia T&T Trading Oy:n on analysoitava palveluiden käyttöä voidakseen tehdä parannuksia sinulle asiakkaana. Myös turvallisuus on oikeutettu intressi T&T Trading Oy:lle.

Ketkä voivat päästä käsiksi henkilötietoihisi?

T&T Trading Oy:n toimistohenkilökunta ja palveluntarjoajat voivat päästä käsiksi henkilötietoihisi. Näiden kolmansien osapuolien kanssa T&T Trading Oy on solminut tietosuojalainsäädännön mukaiset sopimukset tietojen turvallisesta käsittelystä.

Palveluntarjoajat ja henkilötietojen vienti:

 • Markkinointityökalut; sähköpostitse toimitettavat uutiskirjeet ja tiedotteet sekä asiakastyytyväisyystutkimukset
 • Maksuja käsittelevät yhteistyökumppanit. T&T Trading Oy:n asiakkaiden suorittamien maksujen käsittelemisessä käytetään apuna toimittajia nopean ja turvallisen maksamisen varmistamiseksi sinulle
 • Verkkokauppa; ostoksen yhteydessä asiakas joko hyväksyy tai hylkää markkinointiviestien vastaanottamisen

Myynnin yhteydessä T&T Trading Oy voi jakaa tietojasi kolmansille osapuolille:

 • Siinä tapauksessa, että T&T Trading Oy myy tai ostaa toimintaa tai omaisuutta, T&T Trading Oy voi luovuttaa henkilötietojasi tällaisen toiminnan tai omaisuuden mahdolliselle myyjälle tai ostajalle sekä
 • Jos kolmas osapuoli hankkii T&T Trading Oy:n tai merkittävän osan sen omaisuudesta, voidaan T&T Trading Oy:n asiakkaiden henkilötietoja jakaa

Mitä T&T Trading Oy ei tule tekemään henkilötiedoillasi?

T&T Trading Oy ei tule myymään henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi.

Missä T&T Trading Oy käsittelee henkilötietojasi?

T&T Trading Oy ja T&T Trading Oy:n toimittajat ja yhteistyökumppanit käsittelevät pääsääntöisesti henkilötietojasi EU/ETA-alueella. Mikäli henkilötietoja käsitellään EU/ETA-alueen ulkopuolella, on olemassa joko EU:n komission päätös siitä, että kyseinen kolmas maa turvaa vastaavan suojatason tai soveltuvat suojatoimenpiteet, jotka varmistavat oikeuksiesi suojan.

Kuinka kauan T&T Trading Oy säilyttää henkilötietojasi?

T&T Trading Oy säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen varsinaisen käsittelyn tavoitteen perusteella. Tämä voi tarkoittaa niin pitkää aikaa kuin on tarpeen suorittaaksemme sopimuksellisen sitoumuksemme sinua kohtaan ja kuin lakisääteiset säilytysajat edellyttävät. Kun T&T Trading Oy käsittelee tietojasi muuhun tarkoitukseen kuin sopimuksellisiin sitoumuksiimme, esimerkiksi täyttääkseen kirjanpito- tai kuluttajaoikeudellisen lainsäädännön vaatimukset,  T&T Trading Oy käsittelee tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kunkin tavoitteen perusteella. Niissä tapauksissa, joissa T&T Trading Oy käsittelee henkilötietojasi intressivertailun nojalla, sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan T&T Trading Oy:llä on oikeus säilyttää yhteystietojasi suoramarkkinointia varten tietyn ajan ostoksestasi. T&T Trading Oy voi siten säilyttää yhteystietojasi lähettääkseen sinulle suoramarkkinointia sinä aikana, joka on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön, markkinointilainsäädännön ja käytännön mukainen.

Jos/kun olet nimenomaisesti antanut suostumuksesi suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen,  T&T Trading Oy käsittelee henkilötietojasi, jotka on rekisteröity suoramarkkinointitarkoituksiin siihen saakka, kunnes poistat itsesi rekisteristä. Voit tehdä sen ottamalla yhteyttä T&T Trading Oy:n asiakaspalveluun gazoz@gazoz.fi tai klikkaamalla uutiskirjeessämme kohtaa “Unsubscribe”.

T&T Trading Oy säilyttää henkilötietojasi vain niin kauan, kun on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki sitä vaatii.

Pyrimme päivittämään tietoja sekä poistamaan tarpeettomia tietoja säännöllisesti. Poistamme lähtökohtaisesti yli kaksi vuotta käyttämättömänä olleet tiedot, edellyttäen ettei tietojen säilyttämiselle ole muuta, esimerkiksi palveluidemme turvallisuuden varmistamiseen liittyvää, tai lakisääteistä perustetta.

Huomaathan, että esimerkiksi kirjanpitolaki velvoittaa säilyttämään kirjanpitoaineistoa vähintään kuuden (6) vuoden ajan tilikauden päättymisestä lukien.

Miten T&T Trading Oy suojaa henkilötietosi?

T&T Trading Oy ryhtyy niihin teknisiin ja organisatorisiin suojatoimenpiteisiin, joita lainsäädäntö edellyttää sen varmistamiseksi, ettei henkilötietojasi muuteta, etteivät ne katoa tai tuhoudu tai etteivät asiattomat pääse niihin käsiksi. Suojatoimenpiteemme muuttuvat tekniikan kehittyessä ja parantuessa.

Sinun oikeutesi

Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön nojalla sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietojasi T&T Trading Oy käsittelee. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojen korjausta siten, että virheelliset henkilötiedot korjataan.

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista tai rajoittamista sekä oikeus vastustaa sitä, että T&T Trading Oy käsittelee henkilötietojasi.

Sinulla on myös tietyin edellytyksin oikeus saada T&T Trading Oy:lle luovuttamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytettävässä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus luovuttaa kyseiset tiedot toiselle henkilötietovastaavalle.

Sinulla on lisäksi milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä yleiseen ja henkilökohtaisesti mukautettuun suoramarkkinointiin ja asiakastietojen analysointiin.

Kaikki viestintä ja toimenpiteet, joihin T&T Trading Oy ryhtyy oikeuksiesi johdosta, ovat maksuttomia. T&T Trading Oy pidättää oikeuden joko periä kohtuullinen maksu, joka kattaa hallinnolliset kustannukset tietojen antamiseksi taikka pyydetyn toimenpiteen toteuttamiseksi, tai olla täyttämättä pyyntöä sellaisten pyyntöjen kohdalla, jotka ovat selvästi perusteettomia tai kohtuuttomia. T&T Trading Oy:n yhteystiedot on esitetty Tietosuojaselosteen viimeisessä osassa.

Miten T&T Trading Oy käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita?

T&T Trading Oy käyttää evästeitä ja vastaavia jäljitystekniikoita (”evästeet”) tuottaakseen räätälöidyn ja sujuvan online-kokemuksen ja parantaakseen kokemustasi T&T Trading Oy:n palveluista. T&T Trading Oy käyttää evästeitä gazoz.fi-verkkosivulla. Seuraavaksi kerrotaan, miten T&T Trading Oy käyttää evästeitä ja mitä valintoja voit tehdä evästeisiin liittyen.

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä, kirjaimista ja numeroista koostuvia tekstitiedostoja, jotka lähetetään verkkopalvelimestamme ja tallennetaan selaimeesi tai laitteeseesi. T&T Trading Oy käyttää erilaisia evästeitä:

 • Istuntokohtainen eväste on väliaikainen eväste, joka vanhenee, kun suljet selaimesi tai laitteesi
 • Pysyvä eväste on eväste, joka säilyy tietokoneellasi siihen asti, kunnes poistat sen tai se vanhenee
 • Ensimmäisen osapuolen evästeen asettaa se verkkosivu, jossa vierailet
 • Kolmannen osapuolen evästeen asettaa kolmannen osapuolen verkkosivu. T&T Trading Oy käyttää näitä ensisijaisesti analysointia varten (esimerkiksi Google Analytics)
 • Vastaavat tekniikat ovat tekniikoita, jotka tallentavat tietoa selaimellasi tai laitteellasi evästeitä muistuttavalla tavalla

Google Analyticsin käyttö

Yhtenä osana T&T Trading Oy:n markkinointia T&T Trading Oy analysoi tietoja liittyen gazoz.fi-verkkosivujen käyttöön sekä toimintaan T&T Trading Oy:n sivuilla sosiaalisissa medioissa. Google Analytics:in avulla voimme esimerkiksi analysoida käyttäytymistä tuottaaksemme relevantimpia mainoksia ja tarjouksia sekä kehittää T&T Trading Oy:n tuotteita ja palveluita. Lisäksi Google Analytics auttaa arvioimaan gazoz.fi-verkkosivujen käyttöä ja palveluita, jotka liittyvät verkkosivutoimintaan ja verkon käyttöön.

Miksi T&T Trading Oy käyttää evästeitä?

T&T Trading Oy:n käyttämät evästeet parantavat tavanomaisesti niitä palveluita, joita T&T Trading Oy tarjoaa sinulle. Jotkin T&T Trading Oy:n palvelut tarvitsevat evästeitä toimiakseen asianmukaisesti, kun taas muut parantavat sinulle tarjottavia palveluita. T&T Trading Oy käyttää evästeitä kokonaisvaltaiseen analyyttiseen informaatioon koskien sinun käyttämiäsi T&T Tarding Oy:n palveluita. T&T Trading Oy käyttää evästeitä tallentaakseen toiminnallisia asetuksia, kuten kieli ja muut tiedot. T&T Trading Oy käyttää myös evästeitä, jotka mahdollistavat sen, että voimme suunnata sinulle relevanttia markkinointia.

Mahdollisuus ohjata evästeiden käyttöä

Voit muuttaa evästeiden käyttöä ja laajuutta koskevia asetuksia selaimessasi tai laitteessasi. Mene selaimesi tai laitteesi asetuksiin saadaksesi enemmän tietoa siitä, kuinka muutat evästeitä koskevia asetuksia. Voit esimerkiksi estää kaikki evästeet, hyväksyä ainoastaan ensimmäisen osapuolen evästeet tai poistaa evästeet, kun suljet selaimesi. Huomaathan, että osa T&T Trading Oy:n palveluista ei välttämättä toimi, jos estät tai poistat evästeet.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

T&T Trading Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta. Kullakin hetkellä voimassa olevat ehdot ovat saatavilla osoitteessa gazoz.fi ja osiossa Tietosuojaseloste

T&T Trading Oy yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä koskien T&T Trading Oy:n suorittamaa henkilötietojesi käsittelyä tai haluat käyttää jotain oikeuttasi liittyen T&T Trading Oy:n suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn, voit ottaa yhteyttä meihin jäljempänä esitettyjen tietojen mukaisesti. Jos et halua vastaanottaa sähköposteja tai viestintää voit ottaa yhteyttä T&T Trading Oy:n asiakaspalveluun. Voit myös poistaa itsesi rekisteristä sillä välineellä, jolla vastaanotit viestinnän.

Sähköposti: gazoz@gazoz.fi

Verkkosivu: www.gazoz.fi

Tietosuojaseloste päivitetty 27.3.2019Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

NÄMÄ TOIMITUSEHDOT OVAT VOIMASSA 1.2.2021 ALKAEN

Toimitustavat

Toimitus on maksuton yli 50€ tilauksiin.
Alle 50 € tilauksista veloitamme 5,90€ toimituskuluja.

Toimitus tapahtuu postipakettina, pakettiautomaattiin tai Matkahuollon Lähellä-pakettipalveluna toimipaikkaan tai Matkahuollon automaattiin.

Lähetykset säilyvät noutopisteissä 7 vrk sekä Postilla että Matkahuollolla, jonka jälkeen ne palautuvat meille takaisin.

Postipaketit noudetaan Postin toimipisteistä tai pakettiautomaateista.
Matkahuollon Lähellä-pakettipalvelun noutopaikkoina toimivat Matkahuoltojen lisäksi monet kaupat, R-kioskit ja Matkahuollon omat pakettiautomaatit.

Lähes kaikki toimituksemme saadaan toimitukseen heti tilauspäivänä tai seuraavana arkipäivänä.
Toimitusaika on normaalisti n. 1 – 3 arkipäivää.

Tilaaminen ja maksaminen

Tilaaminen onnistuu verkkokaupassa www.gazoz.fi
Emme vastaanota sähköposti- tai puhelintilauksia.

Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla:

Osuuspankki, Nordea, Aktia, Danske Bank, S-Pankki ja Säästöpankki sekä luottokortit Visa , Mastercard ja American Express.
Tilaus onnistuu myös Klarna Laskulla. Klarna lähettää laskun vain sähköpostitse asiakkaan tilaukseen antamaan sähköpostiosoitteeseen. Paperista laskua ei tule postissa.
Kaikki tilaukset tulevat meillä Klarna Checkoutin kautta, vaihdot ja palautukset käsittelemme Klarnan kautta.

Kysymyksissä sinua auttaa gazoz@gazoz.fi tai soittamalla arkisin klo 08:30 – 14:30 numeroon 045 14 62 816

Lahjakortit ja alennuskoodit

Lahjakortit voi käyttää voimassaoloaikana kokonaan tai osissa.
Lahjakorttikoodin kanssa ei voi käyttää muita alennuskoodeja.

Alennuskoodit ovat kampanja-alennuksia, joita ei voi yhdistää jo tehtyihin tilauksiin.

Palautukset ja tuotteen vaihtaminen

Kaikkien tuotteiden vaihto / palautus on veloitukseton, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

-Tuotteet tulee olla käyttämättömiä ja niiden tulee olla alkuperäispakkauksessa. Tägit/ laput tulee olla tuotteessa tallella.

-Jos palauttamasi tuote ei ole enää myyntikuntoinen
Eli tuote on pesty, likainen, tuoksuu, tai siinä ilmenee käytön merkkejä. Jos tuotteen alkuperäispakkaus ei ole mukana tai tuotteen tägit/laput puuttuvat niin veloitamme asiakasta 9,90 € aiheettomasta palautuksesta, tällöin tuote halutessasi lähetetään sinulle takaisin.

-Palauttaminen tulee tapahtua 14 päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta.

-KENKIEN MYYNTIPAKKAUS TULEE OLLA EHJÄ JA SITÄ EI PIDÄ KÄYTTÄÄ PALAUTUSLAATIKKONA, VAAN KENKÄLAATIKKO TULEE PAKATA ESIM. MUOVIPUSSIIN.


NOUDATA SEURAAVIA OHJEITA PALAUTUKSEN TEOSSA

Laita paketin sisälle tilauksen mukana tullut palautuslomake, joka on kuitin kääntöpuolella. Tuotteet jotka olet palauttamassa tai vaihtamassa sekä lisää yhteystietosi:
Nimi, puhelinnumero ja osoite ja mahdollisesti myös tilausnumerosi.


HUOM. TUOTTEITA VOI VAIHTAA AINOASTAAN ERIVÄRISEEN TAI KOKOISEEN, SAMAAN TUOTTEESEEN.

MIKÄLI HALUAT VAIHTAA ERI TUOTTEESEEN, TÄLLÖIN SINUN TULEE TEHDÄ UUSI TILAUS VERKKOKAUPASSA.

Jos vaihdat tuotteet kokoa tai väriä, huomioithan että tämä tieto ei enää päivity Klarna- laskullesi.


Lähetä paketti asiakaspalautuksena

Osoitteeseen: T&T Trading Oy, Maistraatinportti 4, 00240 Helsinki.
ASIAKASPALAUTUS
Postin palautuskoodilla: 627 228.
Matkahuollon palautuskoodilla: 953 2019.

Kirjoita palautuskoodi paketin päälle ja vie se Postin tai Matkahuollon toimipisteeseen ja kerro että haluat tehdä asiakaspalautuksen T&T Trading Oy:lle.

Voit tehdä palautuksen myös Postin pakettiautomaatista, tällöin sinun tulee luoda palautukselle Postin HELPOSTI KOODI osoitteessa: https://www.posti.fi/palvelutv...

Helposti koodin luomiseen sinulla tulee olla tallessa vielä vastaanottamasi lähetyksen lähetystunnus.

Lähetystunnus on osoitekortissa oleva koodi, joka on Postilla JJFI- alkuinen.

Palautus tulee tehdä vain näillä koodeilla ja silloin se on sinulle maksutonta.

Säilytä tosite palautuksesta

Palautuksesta saat itsellesi kuitin/ lähetystunnuksen, säilytä se niin pitkään,että palautuksesi on käsitelty.

Lähetystunnus on sinulle tärkeä, jos pakettisi häviää niin näemme, että olet postittanut sen ja voimme yrittää selvittää paketin kulkua ja jos pakettisi hukkuu niin voimme hakea korvauksia Postilta.

Paketti palautuu Postin kautta normaalisti 2-4 arkipäivässä ja käsittelemme palautuksia pikimmiten, kun saamme paketin.

Reklamaatio tapaukset

Jos tuotteessasi ilmenee reklamaatio, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme välittömästi havaittuasi vian.

Asiakkaan tulee testata/ ottaa tuote käyttöön kohtuullisen ajan sisällä, jotta voimme korvata mahdolliset tuotteessa ilmenevät reklamaation aiheet.

Asiakaspalvelun yhteystiedot:
Sähköposti gazoz@gazoz.fi
Arkisin ma-pe klo:8.30- 14.30 puh: 045 146 2816


Noutamattomat lähetykset

Noutamattomista paketeista veloitamme 9,90€ mikäli asiakas ei ole ilmoittanut meille, että ei voi noutaa pakettia.

Noutamattomat paketit palautuvat meille automaattisesti toimipaikkapalautuksena.

Otathan huomioon, että paketin noutamatta jättäminen ei ole palautus.

Posti ja muut toimipaikat säilyttävät paketteja noutopaikassa 1 viikon.

Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Klarna AB (556737-0431) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Klarna AB ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen kauppiaalle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

Vuoden 2021 alusta alkaen verkkopankkimaksuissa saatetaan vaatia vahva tunnistautuminen.