aktia
danske
handelsbanken
nordea
op
spankki
poppankki
mastercard
visa
visa
op lasku
collector

Tietosuojaseloste

Tietosuojakäytäntö


Meille on tärkeää, että asiointisi T&T Trading Oy:n kanssa tuntuu sinusta yksilölliseltä ja turvalliselta.

Tästä johtuen päivitimme tietosuojapolitiikkamme EU:n uuden henkilötietoja koskevan tietosuoja-asetuksen GDPR:n (General Data Protection Regulation) mukaisesti.

Lisäksi me pyrimme entistä suurempaan avoimuuteen ja kerromme, millaisia mahdollisuuksia sinulla on valvoa ja tarkistaa henkilötietojasi.

T& Trading Oy Tietosuojaseloste

T&T Trading Oy huolehtii yksityisyydestäsi.

T&T Trading Oy:n kävijöiden ja asiakkaiden luottamus on arvokasta meille, ja siksi noudatamme tätä Tietosuojaselostetta, joka on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukainen. Tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten T&T Trading Oy kerää ja käyttää henkilötietojasi. Selosteessa kuvataan myös sinun oikeutesi suhteessa T&T Trading Oy:hyn, sekä miten voit käyttää oikeuksiasi. Voit ottaa yhteyttä suoraan meihin, jos sinulla on kysymyksiä liittyen
T&T Trading  Oy:n yksityisyydensuoja- tai tietosuojakäytäntöihin. On tärkeää, että tutustut Tietosuojaselosteeseen ja ymmärrät sen sisällön, ja miten voit vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn.

Tätä Tietosuojaselostetta sovelletaan henkilötietoihin, jotka on kerätty T&T Trading Oy:n gazoz.fi verkkokaupan kautta.

Kuka on vastuussa henkilötiedoistasi?

T&T Trading Oy / Gazoz.fi, y-tunnus1964469-0 on rekisterinpitäjä henkilötietojesi käsittelyssä.

Mitä henkilötietoja T&T Trading Oy käsittelee?

Henkilötiedot, jotka olet antanut T&T Trading Oy:lle:

Saatat antaa T&T Trading Oy:lle tietoja itsestäsi, kun käytät T&T Trading Oy:n tarjoamia palveluita (esimerkiksi tehdessäsi ostoksia tai vieraillessasi gazoz.fi-verkkosivulla).

 • Henkilö- ja yhteystiedot, kuten nimi, laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, jne.; sekä
 • Tili- ja maksutiedot (ei kuitenkaan kortin numero tai CVC-koodi) ja laskutustiedot, jne.

Henkilötiedot, jotka T&T Trading Oy on kerännyt sinusta:

T&T Trading Oy kerää henkilötietoja sinusta, kun käytät palveluitamme esimerkiksi tehdessäsi ostoksia tai vieraillessasi gazoz.fi-verkkosivulla.

 • Henkilö- ja yhteystiedot, kuten nimi, laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, jne.
 • Tiedot tuotteista ja/tai palveluista, joista olet kiinnostunut gazoz.fi-verkkosivulla tekemiesi hakujen ja klikkausten perusteella.
 • Tiedot avautuvista sähköpostiviesteistä, jotka T&T Trading Oy on lähettänyt sinulle ja siitä, mistä olet klikannut T&T Trading Oy:ltä saamassasi sähköpostissa.
 • Tilaus-, osto- ja klikkaushistoriasi asiakkaana ja vierailijana.
 • Sähköpostit sekä sosiaalisen median viestit T&T Trading Oy asiakaspalveluun.
 • Tiedot siitä, miten olet käyttänyt T&T Trading Oy:n palveluita, kuten sivujen vastausaika, latausvirhe, miten päädyit ja lähdit sivulta.
 • Asiakastyytyväisyys- ja markkinatutkimusten tulokset (mikäli asiakas on jättänyt sähköpostiosoitteensa esimerkiksi arvontaa varten)
 • Laitteen tiedot, kuten IP-osoite, kieliasetukset, laitteen maantieteelliset tiedot ja selaimen asetukset

Henkilötiedot, jotka T&T Trading Oy on kerännyt kolmannelta osapuolelta:

T&T Trading Oy käyttää mainosverkkoa, analysointityökalua tai kolmansia osapuolia, jotka auttavat T&T Trading Oy:tä ymmärtämään käyttäjien toimintaa ja preferenssejä. Mainostaja voi esimerkiksi antaa T&T Trading Oy:lle tietoja siitä, mitä tapahtui mainoksen klikkauksen jälkeen, jotta osaamme arvioida mainosten tehokkuutta ja tehdä niistä merkityksellisempiä sinulle asiakkaana.

T&T Trading Oy käsittelee henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten täyttääkseen kanssasi tekemämme sopimuksen:

 • Hallinnoidakseen tilaustasi ja asiakassuhdettasi, esimerkiksi T&T Trading Oy:n palveluja koskevien tietojen antamiseksi sinulle;
 • Voidakseen lähettää yleisiä tarjouksia ja suoramarkkinointia (mikäli olet antanut T&T Trading Oy:lle luvan lähettää markkinointiviestejä)

T&T Trading Oy käsittelee henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten täyttääkseen lakisääteiset velvollisuutensa:

 • Noudattaakseen soveltuvaa lainsäädäntöä sekä täyttääkseen oikeudelliset sitoumuksensa (esimerkiksi ottaen huomioon kirjanpitolain, tuotevastuulain sekä kuluttajaoikeudellisen lainsäädännön vaatimukset ja henkilötietojen suojan IT-järjestelmissä); sekä
 • Estääkseen väärinkäytöksiä, kuten petoksia ja identiteettivarkauksia

T&T Trading Oy käsittelee henkilötietojasi seuraavia tarkoituksia varten intressivertailun nojalla:

 • Asiakas- ja markkina-analyysia varten sekä parantaakseen palveluitamme sinulle siten, että ne esitellään tehokkaasti.
 • Voidakseen käsitellä ja toteuttaa osallistumiset mahdollisiin arvontoihin.
 • Voidakseen arvioida, kehittää ja parantaa yrityksen palveluita, tuotteita ja järjestelmiä asiakasyhteisöä varten.
 • Estääkseen palvelun väärinkäytön, laittomat kirjautumiset sekä estääkseen ja tiedottaakseen yritystä vastaan tehdyistä rikkomuksista

T&T Trading Oy:n tai kolmannen osapuolen oikeutettu intressi henkilötietojesi käsittelemiseen intressivertailun perusteella on tarjota parempi asiakas- tai ostokokemus sekä antaa palvelua sellaisten erilaisten palveluiden muodossa, jotka ovat relevantteja sinulle sekä henkilökohtaisesti mukautettuja tarjouksia ja viestintää. Lisäksi yksi intressi on pitää T&T Trading Oy:n palvelut ajanmukaisina, minkä takia T&T Trading Oy:n on analysoitava palveluiden käyttöä voidakseen tehdä parannuksia sinulle asiakkaana. Myös turvallisuus on oikeutettu intressi T&T Trading Oy:lle.

Ketkä voivat päästä käsiksi henkilötietoihisi?

T&T Trading Oy:n toimistohenkilökunta ja palveluntarjoajat voivat päästä käsiksi henkilötietoihisi. Näiden kolmansien osapuolien kanssa T&T Trading Oy on solminut tietosuojalainsäädännön mukaiset sopimukset tietojen turvallisesta käsittelystä.

Palveluntarjoajat ja henkilötietojen vienti:

 • Markkinointityökalut; sähköpostitse toimitettavat uutiskirjeet ja tiedotteet sekä asiakastyytyväisyystutkimukset
 • Maksuja käsittelevät yhteistyökumppanit. T&T Trading Oy:n asiakkaiden suorittamien maksujen käsittelemisessä käytetään apuna toimittajia nopean ja turvallisen maksamisen varmistamiseksi sinulle
 • Verkkokauppa; ostoksen yhteydessä asiakas joko hyväksyy tai hylkää markkinointiviestien vastaanottamisen

Myynnin yhteydessä T&T Trading Oy voi jakaa tietojasi kolmansille osapuolille:

 • Siinä tapauksessa, että T&T Trading Oy myy tai ostaa toimintaa tai omaisuutta, T&T Trading Oy voi luovuttaa henkilötietojasi tällaisen toiminnan tai omaisuuden mahdolliselle myyjälle tai ostajalle sekä
 • Jos kolmas osapuoli hankkii T&T Trading Oy:n tai merkittävän osan sen omaisuudesta, voidaan T&T Trading Oy:n asiakkaiden henkilötietoja jakaa

Mitä T&T Trading Oy ei tule tekemään henkilötiedoillasi?

T&T Trading Oy ei tule myymään henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi.

Missä T&T Trading Oy käsittelee henkilötietojasi?

T&T Trading Oy ja T&T Trading Oy:n toimittajat ja yhteistyökumppanit käsittelevät pääsääntöisesti henkilötietojasi EU/ETA-alueella. Mikäli henkilötietoja käsitellään EU/ETA-alueen ulkopuolella, on olemassa joko EU:n komission päätös siitä, että kyseinen kolmas maa turvaa vastaavan suojatason tai soveltuvat suojatoimenpiteet, jotka varmistavat oikeuksiesi suojan.

Kuinka kauan T&T Trading Oy säilyttää henkilötietojasi?

T&T Trading Oy säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen varsinaisen käsittelyn tavoitteen perusteella. Tämä voi tarkoittaa niin pitkää aikaa kuin on tarpeen suorittaaksemme sopimuksellisen sitoumuksemme sinua kohtaan ja kuin lakisääteiset säilytysajat edellyttävät. Kun T&T Trading Oy käsittelee tietojasi muuhun tarkoitukseen kuin sopimuksellisiin sitoumuksiimme, esimerkiksi täyttääkseen kirjanpito- tai kuluttajaoikeudellisen lainsäädännön vaatimukset,  T&T Trading Oy käsittelee tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kunkin tavoitteen perusteella. Niissä tapauksissa, joissa T&T Trading Oy käsittelee henkilötietojasi intressivertailun nojalla, sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan T&T Trading Oy:llä on oikeus säilyttää yhteystietojasi suoramarkkinointia varten tietyn ajan ostoksestasi. T&T Trading Oy voi siten säilyttää yhteystietojasi lähettääkseen sinulle suoramarkkinointia sinä aikana, joka on voimassa olevan tietosuojalainsäädännön, markkinointilainsäädännön ja käytännön mukainen.

Jos/kun olet nimenomaisesti antanut suostumuksesi suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen,  T&T Trading Oy käsittelee henkilötietojasi, jotka on rekisteröity suoramarkkinointitarkoituksiin siihen saakka, kunnes poistat itsesi rekisteristä. Voit tehdä sen ottamalla yhteyttä T&T Trading Oy:n asiakaspalveluun gazoz@gazoz.fi tai klikkaamalla uutiskirjeessämme kohtaa “Unsubscribe”.

T&T Trading Oy säilyttää henkilötietojasi vain niin kauan, kun on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki sitä vaatii.

Pyrimme päivittämään tietoja sekä poistamaan tarpeettomia tietoja säännöllisesti. Poistamme lähtökohtaisesti yli kaksi vuotta käyttämättömänä olleet tiedot, edellyttäen ettei tietojen säilyttämiselle ole muuta, esimerkiksi palveluidemme turvallisuuden varmistamiseen liittyvää, tai lakisääteistä perustetta.

Huomaathan, että esimerkiksi kirjanpitolaki velvoittaa säilyttämään kirjanpitoaineistoa vähintään kuuden (6) vuoden ajan tilikauden päättymisestä lukien.

Miten T&T Trading Oy suojaa henkilötietosi?

T&T Trading Oy ryhtyy niihin teknisiin ja organisatorisiin suojatoimenpiteisiin, joita lainsäädäntö edellyttää sen varmistamiseksi, ettei henkilötietojasi muuteta, etteivät ne katoa tai tuhoudu tai etteivät asiattomat pääse niihin käsiksi. Suojatoimenpiteemme muuttuvat tekniikan kehittyessä ja parantuessa.

Sinun oikeutesi

Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön nojalla sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietojasi T&T Trading Oy käsittelee. Sinulla on myös oikeus pyytää tietojen korjausta siten, että virheelliset henkilötiedot korjataan.

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista tai rajoittamista sekä oikeus vastustaa sitä, että T&T Trading Oy käsittelee henkilötietojasi.

Sinulla on myös tietyin edellytyksin oikeus saada T&T Trading Oy:lle luovuttamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytettävässä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus luovuttaa kyseiset tiedot toiselle henkilötietovastaavalle.

Sinulla on lisäksi milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä yleiseen ja henkilökohtaisesti mukautettuun suoramarkkinointiin ja asiakastietojen analysointiin.

Kaikki viestintä ja toimenpiteet, joihin T&T Trading Oy ryhtyy oikeuksiesi johdosta, ovat maksuttomia. T&T Trading Oy pidättää oikeuden joko periä kohtuullinen maksu, joka kattaa hallinnolliset kustannukset tietojen antamiseksi taikka pyydetyn toimenpiteen toteuttamiseksi, tai olla täyttämättä pyyntöä sellaisten pyyntöjen kohdalla, jotka ovat selvästi perusteettomia tai kohtuuttomia. T&T Trading Oy:n yhteystiedot on esitetty Tietosuojaselosteen viimeisessä osassa.

Miten T&T Trading Oy käyttää evästeitä ja vastaavia tekniikoita?

T&T Trading Oy käyttää evästeitä ja vastaavia jäljitystekniikoita (”evästeet”) tuottaakseen räätälöidyn ja sujuvan online-kokemuksen ja parantaakseen kokemustasi T&T Trading Oy:n palveluista. T&T Trading Oy käyttää evästeitä gazoz.fi-verkkosivulla. Seuraavaksi kerrotaan, miten T&T Trading Oy käyttää evästeitä ja mitä valintoja voit tehdä evästeisiin liittyen.

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä, kirjaimista ja numeroista koostuvia tekstitiedostoja, jotka lähetetään verkkopalvelimestamme ja tallennetaan selaimeesi tai laitteeseesi. T&T Trading Oy käyttää erilaisia evästeitä:

 • Istuntokohtainen eväste on väliaikainen eväste, joka vanhenee, kun suljet selaimesi tai laitteesi
 • Pysyvä eväste on eväste, joka säilyy tietokoneellasi siihen asti, kunnes poistat sen tai se vanhenee
 • Ensimmäisen osapuolen evästeen asettaa se verkkosivu, jossa vierailet
 • Kolmannen osapuolen evästeen asettaa kolmannen osapuolen verkkosivu. T&T Trading Oy käyttää näitä ensisijaisesti analysointia varten (esimerkiksi Google Analytics)
 • Vastaavat tekniikat ovat tekniikoita, jotka tallentavat tietoa selaimellasi tai laitteellasi evästeitä muistuttavalla tavalla

Google Analyticsin käyttö

Yhtenä osana T&T Trading Oy:n markkinointia T&T Trading Oy analysoi tietoja liittyen gazoz.fi-verkkosivujen käyttöön sekä toimintaan T&T Trading Oy:n sivuilla sosiaalisissa medioissa. Google Analytics:in avulla voimme esimerkiksi analysoida käyttäytymistä tuottaaksemme relevantimpia mainoksia ja tarjouksia sekä kehittää T&T Trading Oy:n tuotteita ja palveluita. Lisäksi Google Analytics auttaa arvioimaan gazoz.fi-verkkosivujen käyttöä ja palveluita, jotka liittyvät verkkosivutoimintaan ja verkon käyttöön.

Miksi T&T Trading Oy käyttää evästeitä?

T&T Trading Oy:n käyttämät evästeet parantavat tavanomaisesti niitä palveluita, joita T&T Trading Oy tarjoaa sinulle. Jotkin T&T Trading Oy:n palvelut tarvitsevat evästeitä toimiakseen asianmukaisesti, kun taas muut parantavat sinulle tarjottavia palveluita. T&T Trading Oy käyttää evästeitä kokonaisvaltaiseen analyyttiseen informaatioon koskien sinun käyttämiäsi T&T Tarding Oy:n palveluita. T&T Trading Oy käyttää evästeitä tallentaakseen toiminnallisia asetuksia, kuten kieli ja muut tiedot. T&T Trading Oy käyttää myös evästeitä, jotka mahdollistavat sen, että voimme suunnata sinulle relevanttia markkinointia.

Mahdollisuus ohjata evästeiden käyttöä

Voit muuttaa evästeiden käyttöä ja laajuutta koskevia asetuksia selaimessasi tai laitteessasi. Mene selaimesi tai laitteesi asetuksiin saadaksesi enemmän tietoa siitä, kuinka muutat evästeitä koskevia asetuksia. Voit esimerkiksi estää kaikki evästeet, hyväksyä ainoastaan ensimmäisen osapuolen evästeet tai poistaa evästeet, kun suljet selaimesi. Huomaathan, että osa T&T Trading Oy:n palveluista ei välttämättä toimi, jos estät tai poistat evästeet.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

T&T Trading Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta. Kullakin hetkellä voimassa olevat ehdot ovat saatavilla osoitteessa gazoz.fi ja osiossa Tietosuojaseloste

T&T Trading Oy yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä koskien T&T Trading Oy:n suorittamaa henkilötietojesi käsittelyä tai haluat käyttää jotain oikeuttasi liittyen T&T Trading Oy:n suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn, voit ottaa yhteyttä meihin jäljempänä esitettyjen tietojen mukaisesti. Jos et halua vastaanottaa sähköposteja tai viestintää voit ottaa yhteyttä T&T Trading Oy:n asiakaspalveluun. Voit myös poistaa itsesi rekisteristä sillä välineellä, jolla vastaanotit viestinnän.

Sähköposti: gazoz@gazoz.fi

Verkkosivu: www.gazoz.fi

Tietosuojaseloste päivitetty 27.3.2019Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

NÄMÄ TOIMITUSEHDOT OVAT VOIMASSA 12.4.2021 ALKAEN

Toimitustavat

Toimitus on maksuton yli 50€ tilauksiin.
Alle 50 € tilauksista veloitamme 5,90€ toimituskuluja.

Toimitus tapahtuu postipakettina, pakettiautomaattiin tai Matkahuollon Lähellä-pakettipalveluna toimipaikkaan tai Matkahuollon automaattiin.

Lähetykset säilyvät noutopisteissä 7 vrk sekä Postilla että Matkahuollolla, jonka jälkeen ne palautuvat meille takaisin.

Noutamattomista paketeista veloitamme 14,90€ mikäli asiakas ei ole ilmoittanut meille, että ei voi noutaa pakettia.

Postipaketit noudetaan Postin toimipisteistä tai pakettiautomaateista.
Matkahuollon Lähellä-pakettipalvelun noutopaikkoina toimivat Matkahuoltojen lisäksi monet kaupat, R-kioskit ja Matkahuollon omat pakettiautomaatit.

Lähes kaikki toimituksemme saadaan toimitukseen heti tilauspäivänä tai seuraavana arkipäivänä.
Toimitusaika on normaalisti n. 1 – 3 arkipäivää.

Tilaaminen, maksaminen ja maksutavat

Tilaaminen onnistuu verkkokaupassa www.gazoz.fi
Emme vastaanota sähköposti- tai puhelintilauksia.

Voit valita maksutavaksi kotimaisen Checkout maksutavan.Checkout on sinulle turvallinen maksutapa.
Heillä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitostoimilupa.

Palvelu on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä ja
Checkout Finland Oy on osa OP Ryhmää.

Checkout-maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle.
Mikäli tiliotteellasi tai luottokorttilaskullasi näkyy Checkout Finland Oy,
ovat he välittäneet maksusi.

Pankkimaksut - Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet.

Voit maksaa Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP-pankin, Säästöpankin, S-pankin ja Ålandsbankenin maksupainikkeilla.
Tiliotteellasi maksunsaajana näkyy Checkout Finland Oy,
he välittävät maksusi verkkokauppiaalle. Verkkokaupasta sinut ohjataan suoraan omaan pankkiisi suorittamaan maksu turvallisesti.

Luottokorttimaksut - Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard-, Debit MasterCard  -korteilla.

Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa -, MasterCard SecureCode - ja American Express SafeKey -todentamispalvelut.

Checkout näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin.

Mobiilimaksutavat - MobilePay ja Pivo ovat sovelluksessa toimivia palveluita, joilla voi maksaa verkko-ostoksia tilisiirtona tililtään tai korttimaksuna kortiltaan hyväksymällä maksun kyseisessä sovelluksessa.

Pivolla onnistuvat lisäksi Siirto-maksut, jolloin maksun voi hyväksyä missä tahansa Siirtoa tukevassa sovelluksessa.

Vuoden 2021 alusta alkaen verkkopankkimaksuissa saatetaan vaatia vahva tunnistautuminen.

Kysymyksissä sinua auttaa gazoz@gazoz.fi tai soittamalla arkisin klo 08:30 – 14:30 numeroon 0207032544

Lahjakortit ja alennuskoodit

Lahjakortit voi käyttää voimassaoloaikana kokonaan tai osissa.
Lahjakorttikoodin kanssa ei voi käyttää muita alennuskoodeja.

Alennuskoodit ovat kampanja-alennuksia, joita ei voi yhdistää jo tehtyihin tilauksiin.

Palautukset ja tuotteen vaihtaminen

Tuotteiden vaihto / palautus on veloitukseton, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

-Tuotteet tulee olla käyttämättömiä ja niiden tulee olla alkuperäispakkauksessa. Tägit/ laput tulee olla tuotteessa tallella.

-Jos palauttamasi tuote ei ole enää myyntikuntoinen
Eli tuote on pesty, likainen, tuoksuu, tai siinä ilmenee käytön merkkejä. Jos tuotteen alkuperäispakkaus ei ole mukana tai tuotteen tägit/laput puuttuvat niin veloitamme asiakasta 14,90 € aiheettomasta palautuksesta, tällöin tuote halutessasi lähetetään sinulle takaisin.

-Palauttaminen tulee tapahtua 14 päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta.

-KENKIEN MYYNTIPAKKAUS TULEE OLLA EHJÄ JA SITÄ EI PIDÄ KÄYTTÄÄ PALAUTUSLAATIKKONA, VAAN KENKÄLAATIKKO TULEE PAKATA ESIM. MUOVIPUSSIIN.


TUOTEPAKETTIEN TUOTTEET MYYDÄÄN JA KÄSITELLÄÄN VAIN TUOTEPAKETTEINA.

TUOTEPAKETTIEN TUOTTEITA EI VAIHDETA ERIVÄRISIIN TUOTTEISIIN, JOTKA EIVÄT KUULU KYSEISEEN PAKETTIIN. TUOTTEIDEN KOKOA VOI VAIHTAA VAPAASTI.

MIKÄLI TUOTEPAKETISTA HALUTAAN PALAUTTAA VAIN OSA, TÄLLÖIN JÄLJELLE JÄÄVÄT TUOTTEET MUUTETAAN NORMAALIHINTAISIKSI.NOUDATA SEURAAVIA OHJEITA PALAUTUKSEN TEOSSA

Laita paketin sisälle tilauksen mukana tullut palautuslomake, joka on kuitin kääntöpuolella. Tuotteet jotka olet palauttamassa tai vaihtamassa sekä lisää yhteystietosi:
Nimi, puhelinnumero ja osoite ja mahdollisesti myös tilausnumerosi.


HUOM. TUOTTEITA VOI VAIHTAA AINOASTAAN ERIVÄRISEEN TAI KOKOISEEN, SAMAAN TUOTTEESEEN.

MIKÄLI HALUAT VAIHTAA ERI TUOTTEESEEN, TÄLLÖIN SINUN TULEE TEHDÄ UUSI TILAUS VERKKOKAUPASSA.

Jos vaihdat tuotteet kokoa tai väriä, huomioithan että tämä tieto ei enää päivity  laskullesi.

MAKSUN PALAUTUS TEHDÄÄN AINA TILAUKSESSA KÄYTETYLLE MAKSUTAVALLE, esim. luottokortilla maksettu palautuu luottokortille.


Lähetä paketti asiakaspalautuksena

Osoitteeseen: T&T Trading Oy, Metsäkaari 3, 05460 Hyvinkää
ASIAKASPALAUTUS
Postin palautuskoodilla: 627 228.
Matkahuollon palautuskoodilla: 953 2019.

Kirjoita palautuskoodi paketin päälle ja vie se Postin tai Matkahuollon toimipisteeseen ja kerro että haluat tehdä asiakaspalautuksen T&T Trading Oy:lle.

Voit tehdä palautuksen myös Postin pakettiautomaatista, tällöin sinun tulee luoda palautukselle Postin HELPOSTI KOODI osoitteessa: https://www.posti.fi/palvelutv...

Helposti koodin luomiseen sinulla tulee olla tallessa vielä vastaanottamasi lähetyksen lähetystunnus.

Lähetystunnus on osoitekortissa oleva koodi, joka on Postilla JJFI- alkuinen.

Palautus tulee tehdä vain näillä koodeilla ja silloin se on sinulle maksutonta.

Säilytä tosite palautuksesta

Palautuksesta saat itsellesi kuitin/ lähetystunnuksen, säilytä se niin pitkään,että palautuksesi on käsitelty.

Lähetystunnus on sinulle tärkeä, jos pakettisi häviää niin näemme, että olet postittanut sen ja voimme yrittää selvittää paketin kulkua ja jos pakettisi hukkuu niin voimme hakea korvauksia Postilta.

Paketti palautuu Postin kautta normaalisti 2-4 arkipäivässä ja käsittelemme palautuksia pikimmiten, kun saamme paketin.

Reklamaatio tapaukset

Jos tuotteessasi ilmenee reklamaatio, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme välittömästi havaittuasi vian.

Asiakkaan tulee testata/ ottaa tuote käyttöön kohtuullisen ajan sisällä, jotta voimme korvata mahdolliset tuotteessa ilmenevät reklamaation aiheet.

Asiakaspalvelun yhteystiedot:
Sähköposti gazoz@gazoz.fi
Arkisin ma-pe klo:8.30- 14.30 puh: 0207032544
Myynti- ja toimitusehdotMyynti- ja toimitusehdot 12.4..2021 alkaen, voimassa toistaiseksi.

Gazoz.fi -sivuston omistaa ja sitä käyttää: T&T Trading Oy, y-tunnus 1964469-0

Meille voit ottaa yhteyttä puhelimitse numeroon: 0207 032 544 tai sähköpostilla osoitteeseen: gazoz@gazoz.fi

Nämä myynti- ja toimitusehdot koskevat gazoz.fi tai muiden T&T Trading Oy:n domainien, www-sivuston tai verkkokaupan tuotteiden ostamista ja toimittamista Suomeen Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Nämä ehdot koskevat myös Gazoz.fi tuottamia tai tarjoamia mobiilisovelluksia ja niiden kautta tehtyjä ostoksia ellei erikseen muuta ole ilmoitettu.

Tilauksen vastaanottamisen kuittaus ja tilauksen vahvistus

Tilatessaan tuotteen asiakas saa sähköpostitse vastaanottokuittauksen tai tilausvahvistuksen, joka vahvistaa tilauksen vastaanottamisen.

Solmit sitovan myyntisopimuksen vasta, kun olet vastaanottanut meiltä sähköpostitse ’tilausvahvistuksen’.
Tämän takia gazoz.fi pidättää itsellään oikeuden peruuttaa tilauksesi johtuen teknisistä ongelmista, toimitusongelmista, reilun käytön käytännöstä ja muista vastaavista tilanteista.

Tilaaminen ja maksaminenGazoz.fi on auki ympäri vuorokauden, ja ostoksia voi suorittaa lähes milloin tahansa.

Myymälä voidaan kuitenkin sulkea ylläpidon ajaksi. Ostoksia voi tehdä vain myymälän ollessa auki ja käytettävissä.

Gazoz.fi myymälästä ostaminen edellyttää pääsääntöisesti vähintään 18 vuoden ikää. Alle 18-vuotias asiakas voi ostaa tuotteita, mikäli hänellä on huoltajan lupa ja/tai muu lakisääteinen oikeus tai miten kuluttajansuojalaki rajoittaa alaikäisten ostoksien suorittamiseen.

Asiakas valitsee haluamansa tuotteet ja laittaa ne "ostoskoriin". Ostoskorin sisältöä voi muokata tilaushetkeen asti, ja ostoskorin sisältöä ja tuotteiden hintaa on mahdollista tarkastella jatkuvasti.

Mahdolliset lisämaksut, kuten lähetys- tai pankkikorttikulut, lasketaan juuri ennen ostoksen maksamista.

Tilauksen yhteydessä asiakas antaa nimensä, osoitteensa, sähköpostiosoitteensa, puhelinnumeronsa ja maksutavan sekä valitsee toimitustavan.

Ostoskorin sisältöä voi muuttaa ostoksen vahvistamiseen saakka. Ostos vahvistetaan valitsemalla haluttu maksutapa ja suoritetaan maksu. Tämän jälkeen tilaus välitetään eikä sitä voi enää muuttaa.

Asiakkaan on annettava virheetön toimitusosoite. Toimitusosoitteen tulee olla sama kuin maksajan virallinen osoite väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Jos toimitus halutaan muuhun kuin maksajan viralliseen osoitteeseen tulee olla tilauksen jälkeen välittömästi yhteydessä Gazoz.fi asiakaspalveluun. Mikäli asiakkaan antamaa osoitetta ei voida vahvistaa, Gazoz.fi pidättää oikeuden evätä toimituksen ja peruuttaa tilauksen.

Toimitukset ja toimitustavatGazoz.fi tarjoaa maksuttoman toimituksen (ei koske DHL Express koti toimitustapaa) ostoksille, joiden loppusumma mahdollisten alennusten jälkeen ylittää 50€ euroa. Jos ostoksien loppusumma ylittää alennuksien jälkeen 100 euroa on asiakkaan mahdollista valita myös DHL express kotitoimitus maksutta.

Muista toimituksista veloitamme toimitustavasta riippuen hinnaston mukaisen toimitusmaksun.

Toimitus tapahtuu postipakettina, pakettiautomaattiin tai Matkahuollon Lähellä-pakettipalveluna toimipaikkaan tai Matkahuollon automaattiin. Tai postin pikkupakettina kotisosoitteeseen postiluukusta toimitettuna. Vaihtoehtoisesti myös DHL express toimituksena suoraan kotiovellesi.
Lähetykset säilyvät noutopisteissä 7 vrk sekä Postilla että Matkahuollolla, jonka jälkeen ne palautuvat meille takaisin.
Noutamattomista paketeista veloitamme 14,90€ mikäli asiakas ei ole ilmoittanut meille, että ei voi noutaa pakettia. Huomioithan, että noutamatta jättäminen on eri asia kuin tuotteiden palautus.
Postipaketit noudetaan Postin toimipisteistä tai pakettiautomaateista.
Matkahuollon Lähellä-pakettipalvelun noutopaikkoina toimivat Matkahuoltojen lisäksi monet kaupat, R-kioskit ja Matkahuollon omat pakettiautomaatit.
Gazoz.fi.lle on tärkeää nopeat toimitukset ja, että asiakkaat saavat tilauksensa ajallaan. Palvelulupauksena Gazoz.fi:llä on: lähes kaikki toimituksemme saadaan toimitukseen heti tilauspäivänä tai seuraavana arkipäivänä.
Toimitusaika on normaalisti n. 1 – 3 arkipäivää. Gazoz.fi ei vastaa mahdollisista kuljetusyhtiöiden poikkeuksista tai näistä johtuvista syistä, mikäli toimitus viivästyy.

Maksutavat

Checkout on sinulle turvallinen maksutapa. Heillä on Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitostoimilupa.
Palvelu on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä ja Checkout Finland Oy on osa OP Ryhmää.

Checkout-maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle. Mikäli tiliotteellasi tai luottokorttilaskullasi näkyy Checkout Finland Oy, ovat he välittäneet maksusi.

Verkkopankkimaksut - Käytössäsi on kaikkien suomalaisten pankkien maksupainikkeet.
Voit maksaa Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP-pankin, Säästöpankin, S-pankin ja Ålandsbankenin maksupainikkeilla.

Tiliotteellasi maksunsaajana näkyy Checkout Finland Oy, he välittävät maksusi verkkokauppiaalle. Verkkokaupasta sinut ohjataan suoraan omaan pankkiisi suorittamaan maksu turvallisesti.

Luottokorttimaksut - Voit maksaa verkkokaupassa Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard-, Debit MasterCard - ja American Express -korteilla.
Verkkokaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa -, MasterCard SecureCode - ja American Express SafeKey -todentamispalvelut.

Checkout näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää asiakkaan maksaman maksukorttimaksun suoraan kauppiaalle. Korttimaksaminen tapahtuu turvallisesti suojatulla maksulomakkeella eikä maksukortin tietoja tallenneta verkkokaupan järjestelmiin.

Mobiilimaksutavat - MobilePay ja Pivo ovat sovelluksessa toimivia palveluita, joilla voi maksaa verkko-ostoksia tilisiirtona tililtään tai korttimaksuna kortiltaan hyväksymällä maksun kyseisessä sovelluksessa.
Pivolla onnistuvat lisäksi Siirto-maksut, jolloin maksun voi hyväksyä missä tahansa Siirtoa tukevassa sovelluksessa.

Vuoden 2021 alusta alkaen verkkopankkimaksuissa saatetaan vaatia vahva tunnistautuminen.

Kysymyksissä sinua auttaa gazoz@gazoz.fi tai soittamalla arkisin klo 08:30 – 14:30 numeroon 0207 032 544

Tilauksen peruminen

Gazoz.fi saattaa peruuttaa tilauksen, mikäli tilattua tuotetta on mahdoton toimittaa.

Asiakkaalle ilmoitetaan kyseisestä tilanteesta, ja mahdollisesti suoritetut maksut tai varaukset maksutavalle palautetaan tai peruutetaan.

14 päivän peruutusjakso


Gazoz.fi sivuston asiakkailla on normaalisti 14 päivän palautusjakso, jonka aikana asiakas voi ilmoittaa muuttaneensa mieltään ja palauttaa tuotteet.

Palautusjakso alkaa päivästä, jolloin asiakas vastaanotti tuotteet. Mikäli jakso päättyy pyhäpäivänä, lauantaina, joulupäivänä tai uudenvuodenpäivänä, jaksoa jatketaan seuraavaan maanantaihin.

Tuotteiden vastaanottamisen jälkeen niitä voi käsitellä vain todetakseen niiden luonteen, ominaisuudet ja käyttötavan.

Joissakin tuotteissa ei ole palautusoikeutta tai asiakas voi menettää palautusoikeutensa. Seuraavilla tuotteilla ei ole palautusoikeutta: Sinetöidyt tuotteet, jotka terveys- tai hygieniasyistä eivät sovi palautettaviksi tuotteen toimittamisen ja sinetin avaamisen jälkeen. Myöskään muut kuluttajansuojalaissa mainitut tuotteet tai palvelut, joilla ei ole lainmukaista palautusoikeutta.

Asiakkaan on ilmoitettava peruutuksesta 14 päivän sisällä tuotteiden vastaanottamisesta ollakseen oikeutettu peruutukseen. Tuotteet voi palauttaa käyttämällä yleistä palautuslomaketta ja ohjetta, joka sisältyy toimittamiimme pakkauksiin. Mikäli käytetään tätä lomaketta, asiakkaan ei tarvitse muulla tavoin ilmoittaa peruutuksesta.

TÄRKEÄÄ

Odotamme asiakkaan palauttavan tuotteet mahdollisimman pian peruutusilmoituksen antamisen jälkeen, enimmillään 14 päivän kuluttua.

Palautukset


Mikäli asiakas muuttaa mielensä ostoksen suhteen, tuotteet on palautettava käyttämällä samaa toimittajaa kuin tuotteiden lähettämisessä. Toimituksen mukana lähetämme aina palautusohjeen.

Alkuperäisen pakkauksen tai tuotteeseen kuuluvien merkkien tai muiden tuotteeseen kuuluvien materiaalien puuttuessa tuotteen arvo saattaa laskea. Täysimääräisen rahanpalautuksen saamiseksi on suositeltavaa palauttaa tuote sen alkuperäispakkauksessa sekä samanlaisena kuin vastaanottaessa.

Kun tuotteita palautetaan, asiakkaan on varmistettava, että ne on pakattu hyvin. Asiakas on vastuussa pakkauksesta / tuotteista siihen asti, kunnes vastaanotamme ne. Säilytä toimituskuitti ja seurantanumero (jos sellainen on).

Asiakkaan on pääsääntöisesti maksettava tuotteiden palautuksesta koituvat kulut. Gazoz.fi tarjoaa kuitenkin maksuttoman palautuksen.

Mikäli tuotteet toimittavat DHL/Posti, voidaan käyttää DHL/Postin palautusetikettiä. Tämä on maksutonta.

Huomaa: Emme hyväksy postiennakolla tai vastaavalla lähetettyjä palautuspaketteja.

Lähetykset säilyvät noutopisteissä 7 vrk sekä Postilla että Matkahuollolla, jonka jälkeen ne palautuvat meille takaisin.
Noutamattomista paketeista veloitamme 14,90€ mikäli asiakas ei ole ilmoittanut meille, että ei voi noutaa pakettia. Huomioithan, että tilauksen noutamatta jättäminen on eri asia kuin tuotteiden palautus.

TUOTEPAKETTIEN TUOTTEET MYYDÄÄN JA KÄSITELLÄÄN VAIN TUOTEPAKETTEINA.


TUOTEPAKETTIEN TUOTTEITA EI VAIHDETA ERIVÄRISIIN TUOTTEISIIN, JOTKA EIVÄT KUULU KYSEISEEN PAKETTIIN. TUOTTEIDEN KOKOA VOI VAIHTAA VAPAASTI.


MIKÄLI TUOTEPAKETISTA HALUTAAN PALAUTTAA VAIN OSA, TÄLLÖIN JÄLJELLE JÄÄVÄT TUOTTEET MUUTETAAN NORMAALIHINTAISIKSI.


HUOM. TUOTTEITA VOI VAIHTAA AINOASTAAN ERIVÄRISEEN TAI KOKOISEEN, SAMAAN TUOTTEESEEN.
MIKÄLI HALUAT VAIHTAA ERI TUOTTEESEEN, TÄLLÖIN SINUN TULEE TEHDÄ UUSI TILAUS VERKKOKAUPASSA.

Jos vaihdat tuotteet kokoa tai väriä, huomioithan että tämä tieto ei enää päivity laskullesi.

Lahja tilauksesta

Tilauksen oikeuttaessa erilliseen lahjaan, lasketaan lahjan arvo yleiseksi alennukseksi, jonka arvo jaetaan tilauksen eri tuotteiden kesken. Mikäli tilaus perutaan tai palautetaan (osittain/kokonaan), tulee myös lahja palauttaa meille. Mikäli lahjaa ei palauteta, tulemme vähentämään lahjan arvon palautuksen osuudesta.


Ostoskuitti ja palautuslomake

Mukaan on liitettävä tilauksen vahvistus tai muu ostoksen vahvistava asiakirja. Lisäksi prosessia helpottaa, mikäli mukaan liitetään täytetty palautuslomake. Lomake sisältyy pakettiin, jossa tuotteet toimitettiin.
Gazoz.fi toivoo myös jokaiseen palautukseen asiakkaan mainitsevan palautuksen syyn.

Hyvitykset


Vastaanotettuamme tuotteet tarkastamme ne, ja asiakkaalle hyvitetään ostoksesta maksettu summa.

Summa siirretään aina samalle maksutavalle, jolla ostokset maksettiin. Jos ostokset maksettiin esimerkiksi kortilla, ostossumma palautetaan ostoksiin käytetylle maksukortille.

HUOMAUTUS:

Asiakas voi menettää ostossumman osittain tai kokonaan. Tämä tapahtuu, jos tuote on huonossa kunnossa tai vioittunut, koska

• tuotetta on käytetty,
• tuote vahingoittui asiakkaan ollessa siitä vastuussa,
• tuotetta käsiteltiin muutoin kuin sen luonteen, ominaisuuksien tai käyttötavan toteamiseen,
• asiakas ei noudattanut palautusoikeuden rajoituksia sinettien, tuotetyypin tms. suhteen

Alusvaatteet ja Kosmetiikka

Avattuja paketteja ei hygieniasyistä voi palauttaa. Jos tuote on palautettu vastoin palautuskäytäntöjämme, voit menettää oikeutesi tuotteeseen ja maksuhyvitykseen.

Suosittelemme kokeilemaan uutta tuotetta ensin pienelle ihoalueelle (esimerkiksi ranteeseen) nähdäksesi miten ihosi reagoi tuotteeseen.

Palautukset – Posti

Noudata näitä ohjeita, mikäli haluat palauttaa tuotteen.

Osoitteeseen: T&T Trading Oy, Metsäkaari 3, 05460 Hyvinkää

ASIAKASPALAUTUS

Postin palautuskoodilla: 627 228.
Matkahuollon palautuskoodilla: 953 2019.

Kirjoita palautuskoodi paketin päälle ja vie se Postin tai Matkahuollon toimipisteeseen ja kerro että haluat tehdä asiakaspalautuksen T&T Trading Oy:lle.

Voit tehdä palautuksen myös Postin pakettiautomaatista, tällöin sinun tulee luoda palautukselle Postin HELPOSTI KOODI osoitteessa: https://www.posti.fi/palvelutv...
Helposti koodin luomiseen sinulla tulee olla tallessa vielä vastaanottamasi lähetyksen lähetystunnus.

Lähetystunnus on osoitekortissa oleva koodi, joka on Postilla JJFI- alkuinen.

Palautus tulee tehdä vain näillä koodeilla ja silloin se on sinulle maksutonta.


TÄRKEÄÄ:

Säilytä tosite palautuksesta.
Palautuksesta saat itsellesi kuitin/ lähetystunnuksen, säilytä se niin pitkään, että palautuksesi on käsitelty.
Lähetystunnus on sinulle tärkeä, jos pakettisi häviää, niin näemme, että olet postittanut sen ja voimme yrittää selvittää paketin kulkua ja jos pakettisi hukkuu niin voimme hakea korvauksia Postilta.
Paketti palautuu Postin kautta normaalisti 2-4 arkipäivässä ja käsittelemme palautuksia pikimmiten, kun saamme paketin.

Reklamaatiot - mikäli tuotteessa on jotain vikaa


Jos et ole tyytyväinen tuotteiseen, älä epäröi olla meihin yhteydessä.

Gazoz.fi asiakaspalvelu palvelee joustavasti ja pyrkii aina ensisijaisesti löytämään asiakkaalle mieluisan vaihtoehdon tai hyvittää ostoksesi.

Gazoz.fi:lle on tärkeää ja kunnia-asia, että jokainen asiakas on tyytyväinen tilaamiinsa tuotteisiin. Ostoksesi kuuluu Suomen kuluttajasuojalain alaisuuteen. Tämä koskee myös vikoja.

Tämä tarkoittaa, että viallinen tuote voidaan joko korjata tai korvata uudella ja asiakas voi saada hyvityksen tai hinnanalennuksen tilanteesta riippuen.

Valituksen on tietenkin oltava aiheellinen eikä vika ole saanut syntyä virheellisestä käytöstä tai muusta virheellisestä toiminnasta.

Asiakkaan on otettava yhteyttä "kohtuullisen ajan sisällä"

Vaade on tehtävä "kohtuullisen ajan sisällä" vian havaitsemisesta. Kehotamme ottamaan yhteyttä mahdollisimman pian ja enintään 7 vuorokauden kuluessa toimituksen vastaanottamisesta.

Vaade voidaan tehdä ottamalla yhteyttä sähköpostilla Gazoz.fi asiakaspalveluun.

Jotta vaade voidaan käsitellä, asiakkaalta edellytetään seuraavaa:

1. Lähetä lyhyt kuvaus vian tai vahingon sattumisesta. Huomaa: sinun on otettava yhteyttä heti vian havaitsemisen jälkeen.

2. Vian dokumentoimiseksi asiakkaan on lähetettävä kuvia tuotteesta sekä kuvaus. Vian on näyttävä selvästi vähintään yhdessä kuvassa. Lisäksi on varmistettava, että tuote näkyy kuvissa kokonaan, edestä ja takaa (kenkien kohdalla kuva myös pohjista).

3. Lähetä kuvat sähköpostilla osoitteeseen gazoz@gazoz.fi

4. Ilmoita tuotteen tilausnumero tai liitä kopio tilauksen vahvistuksesta tai kuitista.

5. Kuvien vastaanottamisen jälkeen käsittelemme vaateesi mahdollisimman pian.

Tuotteet tulee palauttaa käyttämällä pääsääntöisesti postia tai samaa kuljetustapaa kuin toimitus.
(Huom.: paketteja ei voi tuoda henkilökohtaisesti yrityksen postiosoitteeseen)

Mikäli vaade on perusteltu, hyvitämme kohtuulliset lähetyskulut

Mikäli vaade on perusteltu, hyvitämme tuotteen takaisin lähettämisestä mahdollisesti koituneet kulut kohtuullisuuden rajoissa. Muussa tapauksessa asiakas on vastuussa kaikista kuljetuskuluista, mukaan lukien lähetyskulumme, kun palautamme tuotteen sen tutkimisen jälkeen.

Muista, että tuote on aina pakattava hyvin ja sinulla on oltava todiste postimaksusta. Asiakas on vastuussa pakkauksesta / tuotteista siihen asti, kunnes vastaanotamme ne. Säilytä postikuitti, jossa näkyvät lähetyskulut ja seurantanumero (jos sellaista on).

Huomaa: Emme hyväksy postiennakolla tai vastaavalla lähetettyjä paketteja.

Gazoz.fi Reilu verkkokauppa -EHTO


Gazoz.fi toiminnan kulmakivi on tarjota ilmainen palautusoikeus ja ilmainen palautus 14 vrk kuluessa.

Olemme kuitenkin valitettavasti havainneet joidenkin asiakkaiden osalta tavallisesta poikkeavaa ostokäyttäytymistä ja -kulttuuria, jonka yhteydessä Gazoz.fi tarjoamaa tilausten ilmaista palautusta väärinkäytetään törkeästi.

Sen vuoksi olemme ottaneet käyttöön tämän Reilu verkkokauppa -ehdon.

Jos Gazoz.fi:llä on kohtuullinen syy epäillä, että kyseessä on asiakkaan osalta tapahtuva hyväksikäyttö, petos, häirintä, kohtuuton/epäterve ostokäyttäytyminen tai että asiakas harjoittaa ammattimaista kauppaa jälleenmyyntitarkoituksessa, hylkäämme tilauksen tähän Reilu verkkokauppa -ehtoon vedoten.

Epäily perustuu tässä yhteydessä monenlaisiin tekijöihin ja puolueettomuuskriteereihin, mukaan lukien ostotiheyden tasapainotus/painotus, tilauksen sisältö, palautuksen sisältö, ilmaisen toimituksen ja palautuksen käyttö, viivästyneet palautukset/lunastamattomat tilaukset, lähtevästä tai saapuvasta lähetyksestä väitetysti puuttuvat tuotteet, toistuvat palautukset (samanlaisten tuotteiden tilaaminen ja palauttaminen toistuvasti), yritykset kiertää edeltävä tilauksen hylkääminen sekä väärennetyn tai jonkun toisen henkilön henkilöllisyyden käyttäminen. Korostamme, että käyttäytyminen on samalla myös järjestelmällistä, eikä satunnaista tai yksittäistä.

Ostokäyttäytymisen, jota pidämme tavallisesta poikkeavana tai joka on “hyväksyttävän ostokäyttäytymisen ja -kulttuurin” tarkoituksen ylittävää, tunnistaminen tapahtuu monenlaisiin eri muuttujiin perustuvan datan avulla. Jos tunnistamme asiakkaan, arvioimme tapauskohtaisesti, onko Gazoz.fi tilaaminen syytä estää – joko väliaikaisesti tai pysyvästi.

Jos tunnistamme yllä kuvattua sopimatonta ostokäyttäytymistä, pidätämme oikeuden kieltäytyä kaupankäynnistä kyseisten asiakkaiden kanssa ja/tai pysäyttää kyseiset asiakastoimitukset.

Kauppasopimus Gazoz.fi kanssa astuu kaikissa tapauksissa voimaan vasta, kun olemme lähettäneet ”tilausvahvistuksen”.

Reilu verkkokauppa -ehto ei estä asiakkaita tekemästä palautuksia, mutta se voi tietyissä tapauksissa estää asiakkaita ostamasta. Reilu verkkokauppa -ehtoa ei siksi sovelleta jo hyväksyttyihin tilauksiin.

Gazoz.fi pyrkii myös tällä omien eettisten tavoitteiden mukaisesti vähentämään ympäristörasitusta johtuen turhasta logistiikasta.

Alennuskoodit (kupongit) ja lahjakortit


Tarjoamme säännöllisesti alennuskoodeja osana markkinointia. Kyseiset koodit ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Niitä saattavat koskea erityisehdot. Koodit saatetaan rajoittaa tietyille tuotteille, luokille tai tuotemerkeille.

Käyttäessään alennuskoodia asiakkaan on käytettävä ostokseen määritetty vähimmäissumma. Mikäli ostos jää alle ilmoitetun vähimmäissumman, erotusta ei hyvitetä.

Käytettävä alennuskoodi on annettava ostosprosessin aikana ennen tilauksen maksamista.

Asiakas ei saa hyvitystä, mikäli unohtaa antaa alennuskoodin ennen tilauksen lähettämistä.

Tilausta kohti voi käyttää vain yhden alennuskoodin, jollei muuta erikseen ilmoiteta.

Alennuskoodeja ei voi siirtää, ja ne ovat omistajansa käytettävissä. Alennuskoodeilla ei ole rahallista arvoa eikä niillä voi lunastaa rahaa, kuponkeja tai muuta vastaavaa.

Petostapauksissa, petoksen yrityksessä tai jos epäillään laitonta toimintaa kuponkien lunastamisessa, pidätämme oikeuden peruuttaa alennuskoodin, peruuttaa tilauksen, jossa alennuskoodia käytettiin, tai estää asiakkaalta Gazoz.fi sivuston käytön pysyvästi.

Lahjakortit voi käyttää voimassaoloaikana kokonaan tai osissa. Lahjakortilta arvoa ei palauteta rahana.
Lahjakorttikoodin kanssa ei voi käyttää muita alennuskoodeja.
Alennuskoodit ovat kampanja-alennuksia, joita ei voi yhdistää jo tehtyihin tilauksiin.
Henkilötiedot

Käsittelemme henkilötietojasi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja kansallisen tietosuojalainsäädännön sekä tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Alta voit lukea yhteenvedon siitä, miten, miksi ja kuinka kauan käsittelemme tietojasi, mutta suosittelemme, että luet tietosuojakäytäntömme, josta löydät yksityiskohtaisia ​​tietoja henkilötietojesi käsittelystä.

Kun otat meihin yhteyttä tekemällä ostoksen Gazoz.fi verkkokaupasta tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme, meidän on käsiteltävä joitain henkilötietoja sinusta, jotta voimme auttaa sinua parhaalla mahdollisella tavalla. Voimme käsitellä seuraavia henkilötietoluokkia:

Nimi
Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Maa
Maksutiedot
IP-osoite

Edellä mainittuja henkilötietoja käsitellään yhdessä ostamiesi tuotteiden kanssa useisiin eri tarkoituksiin. Esimerkiksi, jotta pystymme toimittamaan tilauksesi, tarjoamaan asiakaspalvelua, käsittelemään palautuksia ja rahanpalautuksia sekä täyttämään lakisääteiset velvoitteet, kuten kirjanpito- ja kuluttajalainsäädännöt. Käsittelemme henkilötietojasi vain niin kauan, kuin meillä on siihen tietty tarkoitus.


Uutiskirjeet


Kun tilaat uutiskirjeemme, saat sähköposteja ja tekstiviestejä, joissa on inspiraatiota, ainutlaatuisia tarjouksia, sekä henkilökohtaisia ​​suosituksia. Viestit sisältävät sekä Gazoz.fi että Gazoz.fi kumppaneiden sisältöä. Viestejä saatetaan lähettää myös kolmannen osapuolen tietokoneohjelman kautta. Käytämme ostoksiasi ja selaamistietojasi räätälöimään tarjouksia, jotka lähetämme sinulle. Voit peruuttaa tilauksen, milloin tahansa napsauttamalla sähköpostin alaosassa olevaa linkkiä.


Selaaminen voi laukaista palvelusähköpostin

Gazoz.fi kerää selaimesi käyttäytymistä (esim. Kategoriat, tuotemerkit, katsotut tuotteet) parantaakseen sinulle oleellisten tuotteiden viestintää ja tarjouksia. Esimerkki tästä kokoelmasta ovat tuotteet, jotka olet lisännyt ostoskoriin, mutta olet päättänyt olla suorittamatta ostosta. Tämä voi tarkoittaa sitä, että saat palvelusähköpostin, joka muistuttaa sinua ostoskorissasi olevista tuotteista.

Automaattinen sisäänkirjautuminen

Gazoz.fi tunnistaa automaattisesti kuka olet eri parametrien, kuten IP-osoitteen, laitteen sekä evästeiden perusteella, kun siirryt verkkosivuston eri sivujen ja palveluiden välillä. Tämä tarkoittaa, että jos olet kirjautunut verkkosivustollemme, sinut kirjataan sisään automaattisesti, kun seuraavan kerran vierailet Gazoz.fi verkkokaupassa samalla laitteella.

Evästeet

Haluamme saada sinut meistä tietoiseksi evästeiden avulla. Eväste on pieni datatiedosto, jonka sijoitamme tietokoneellesi seuraamaan vierailusi aikana tapahtuvia tapahtumia ja tunnistamaan tietokoneesi. Eväste ei ole ohjelma, eikä sisällä viruksia.

Rikkomukset

Mikäli asiakas rikkoo näiden käyttöehtojen linjaamia velvoitteita Gazoz.fi saattaa estää tai rajoittaa asiakkaalta Gazoz.fi verkkosivuston käytön, jolloin tilauksia ei oteta vastaan.
Seuraavia käsitetään myös rikkomuksena
Asiakas antaa väärän nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron
Asiakas häiritsee Gazoz.fi, sen työntekijöitä tai muita asiakkaita
Asiakkaan toiminta johtaa rikostutkintaan

Gazoz.fi pidättää oikeuden estää tai rajoittaa asiakkaan asiointia Gazoz.fi sivustolla. Gazoz.fi saattaa myös laskuttaa asiakasta mahdollisista tulevista palautusmaksuista, mikäli Gazoz.fi tulkitsee asiakkaan väärinkäyttävän asiakastiliään, katsoo hänen ostokäyttäytymisen tai ilmaisen palautusoikeuden hyödyntämisen aiheuttavan tai uhkaavan aiheuttaa Gazoz.fi:lle kustannuksia, riskejä tai velvoitteita, jotka poikkeavat sivuston normaalista käytöstä. Gazoz.fi voi toimia yllä mainituilla tavoilla, huomioiden aiemmat tapahtumat ja erityiset olosuhteet kussakin tapauksessa. Gazoz.fi voi sovittaa mahdolliset toimenpiteet asiakasta kohtaan tapauskohtaisesti tavoilla, jotka katsoo sopivimmiksi kussakin tapauksessa.

Valitukset
Tuotteita koskevat valitukset tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen gazoz@gazoz.fi tai tehdä puhelimitse numeroon 0207 032 544. Mikäli emme pysty löytämään tyydyttävää ratkaisua ja vaatimukset täyttyvät, voit tehdä valituksen kuluttaja-asiamiehelle Suomessa.

Toimivaltainen laki ja hallintoalue

Gazoz.fi sivuston ostoksia ja tuotteita koskevat Suomen lait. Riitatilanteet ratkaistaan tavallisessa Suomen oikeudessa.

Pääsy tietoihin ja tietojen muuttaminen, päivittäminen tai poistaminen.

Sinulla on asiakkaana oikeus saada pääsy sinusta kerättyihin henkilötietoryhmiin (15 artikla), ja voit kieltää tietojen tallennuksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) asiaankuuluvien sääntöjen mukaisesti. Asianmukaisesta ja kohtuullisesta pyynnöstä päivitämme, muutamme tai poistamme henkilötietoja, jotka ovat järjestelmässämme, mutta pidättäydymme rikkomasta lainsäädäntöä.

Voimme hylätä pyynnöt, joita toistetaan kohtuuttomasti, jotka vaativat kohtuuttomia teknisiä toimenpiteitä (esim. uuden järjestelmän kehittäminen tai olemassa olevan menetelmän huomattava muutos) tai jotka vaikuttavat toisen henkilön henkilötietoihin. Tätä koskevat kysymykset tulee lähettää asiakaspalveluun sähköpostiosoitteeseen gazoz@gazoz.fi

Mukavia ja turvallisia ostoshetkiä toivottaa Gazoz.fi